Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2016 16:37
Δήμος Αχαρνών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΔΙΕΞΟΔΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος», στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου πενταετούς επιστημονικού προγράμματος του, υλοποίησε δράσεις και παρεμβάσεις στη τοπική κοινωνία των Αχαρνών επικεντρωμένες στις ανάγκες των δημοτών και κατοίκων της.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, αποτέλεσε το επίκεντρο των δράσεων της «Διεξόδου» με καταμετρημένες 70 βραχείες παρεμβάσεις και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

 52 δράσεις αφορούσαν σε μαθητές

 16 δράσεις αφορούσαν σε γονείς μαθητών

 2 δράσεις σε εκπαιδευτικούς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 Διαφορετικότητα και Σχολικός εκφοβισμός

 Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης

 Διαχείριση θυμού και επίλυση συγκρούσεων

 Ναρκωτικά: Μύθοι και Πραγματικότητα

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν 51 δράσεις, 36 σε μαθητές, 13 σε γονείς μαθητών, 2 σε εκπαιδευτικούς.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιήθηκαν 16 βραχείες παρεμβάσεις, 13 σε μαθητές και 3 σε γονείς μαθητών.

Μακροχρόνιες παρεμβάσεις:

1. Τρείς Ομάδες Γονέων με παιδιά στη Π/βάθμια και Δ/βάθμια Εκπαίδευση με βάση το υλικό εκπαίδευσης στη προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας «Επικοινωνία στην Οικογένεια».

2. Εργαστήρια εμβάθυνσης για γονείς με θεματολογία:

 Ενεργητική Ακρόαση

 Αδελφική αντιζηλία

 Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού

3. Μια Ομάδα Εκπαιδευτικών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας: Το σπίτι των παιδιών» για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας.

4. 1 Ομάδα Εκπαιδευτικών Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας: Συζητήσεις εφήβων» για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας.

5. 1 Ομάδα Εφήβων με στόχο την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των έφηβων- νέων.

6. Ομάδα Διευθυντών Δημοτικών σχολείων, Ομάδα Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Ομάδα Εκπαιδευτικών του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής σε θέματα που εντάσσονται στη «Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα».

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

▪ Ανοικτή Εκδήλωση με θέμα: «Ενδοσχολικός εκφοβισμός- βία: δυναμικά και σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών», με ομιλητή τον κ. Μόσχο Γ., Βοηθό Συνηγόρου του πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Συμβουλευτική στήριξη: πραγματοποιήθηκαν 218 συνεδρίες. Ο προγραμματικός σχεδιασμός δράσεων για το 2016 προβλέπει:

 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων

 Ομάδες γονέων

 Ομάδα εφήβων

 Βραχείες παρεμβάσεις σε σχολικές τάξεις

 Ατομικές συνεδρίες

 Ομιλίες

 Ανοικτές Εκδηλώσεις

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιωάννου Γιάννα

Ο Πρόεδρος Κασσαβός Ιωάννης

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Καρυδάκης Κωνσταντίνος

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ