Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2013 14:21

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ

Το παρακάτω βίντεο ψηφίστηκε ώς το καλύτερο βίντεο του 2008. Σε αυτό το βίντεο αποτυπώνεται μία σειρά από αρνητικές συμπεριφορές των “μεγάλων” που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά και κατ΄επέκταση να οδηγήσουν στη διαιώνιση δυσπροσαρμοστικών και αρνητικών προτύπων.

Κανείς δεν έμαθε από μόνος του να καπνίζει, να μην σέβεται το περιβάλλον ή να φέρεται άσχημα και βίαια στους ανθρώπους του. Όλοι από κάπου τα μάθαμε αυτά, είτε από την οικογένειά μας και τους κοντινούς μας ανθρώπους είτε από τη σχολική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Ένα βίντεο ανάδειξης πρότυπων αποφυγής που μας βάζει να προβληματιστούμε, να εντοπίσουμε πιθανές δικές μας συμπεριφορές και να ταυτιστούμε, να σκεφτούμε πως τις καλλιεργήσαμε και αν μπορούμε να τις σταματήσουμε, ώστε να θέσουμε ένα ορστικό τέλος και να πάψουμε να τις διαιωνίζουμε.

Ο διάσημος ψυχολόγος Albert Bandura που εισήγαγε την Κοινωνικογνωστική Θεωρία υποστήριξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν και συμπεριφορές, παρατηρώντας απλά τη συμπεριφορά των άλλων. Το άτομο που παρατηρείται ονομάζεται πρότυπο. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν το γεγονός ότι ένα άτομο είναι δυνατόν να μάθει κάποιες συμπεριφορές παρατηρώντας απλά το πρότυπο να εκτελεί αυτές τις συμπεριφορές και αυτό ονομάζεται μίμηση προτύπου. Το κατά πόσο το άτομο που παρατηρεί το πρότυπο θα μείνει απλά στο στάδιο της εκμάθησης ή θα προχωρήσει και στο στάδιο της εκτέλεσης - που σημαίνει ότι θα κάνει πράξη τις συμπεριφορές του προτύπου, εξαρτάται από τις αμοιβές και τις ποινές, δηλαδή από τις συνέπειες που έχουν οι συμπεριφορές αυτές. Για παράδειγμα όταν κάποιος γονέας δεν σέβεται το περιβάλλον ή χτυπάει τον σύντροφό του και δεν τιμωρείται και συνεχίζει αυτές τις συμπεριφορές ανεξέλεγκτα, το παιδί πιθανόν όταν μεγαλώσει να αφομοιώσει αυτό το πρότυπο και να διαιωνίσει αυτήν την αρνητική συμπεριφορά επειδή οι συνέπειες των συμπεριφορών λειτούργησαν ως αμοιβές και όχι ως ποινές.

Κάτι τέτοιο θα θέλαμε λοιπόν για τα παιδιά που έρχονται;        

 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ