1. Αποδοχή των Όρων
Με την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του Acharnes-news.gr, την προβολή, την πρόσβαση ή άλλως χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή πληροφοριών που παράγονται, συλλέγονται, καταρτίζονται και υποβάλλονται στο Acharnes-news.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας. Εάν δεν θέλετε να δεσμεύεστε από τους Όρους μόνη σας επιλογή είναι να μην επισκεφθείτε, δείτε ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Acharnes-news.gr. Κατανοείτε, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Acharnes-news.gr και ότι η χρήση του Acharnes-news.gr αποδεικνύει οριστική αποδοχή αυτής της συμφωνίας.

Όταν επισκέπτεστε, με τον οποιονδήποτε τρόπο, το Acharnes-news.gr τότε συμφωνείτε με όλους τους παρακάτω όρους.
Αν κάποιο από το περιεχόμενο (άρθρα) του Acharnes-news.gr σας ανήκει και σας θίγει με τον οποιονδήποτε τρόπο η ανάρτηση του στο Acharnes-news.gr τότε συμφωνείτε ότι θα μας στείλετε ανάλογη ειδοποίηση (email) και άμεσα θα γίνει η κατάργηση του υλικού σας.

2. Παροχή Υπηρεσιών
Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι το Acharnes-news.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να βελτιώσει ή να διακόψει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ακόμη και αν μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από την πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που περιέχεται σε αυτό. Επιπλέον, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι το Acharnes-news.gr έχει δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες σε εσάς μέσω των θυγατρικών ή συνδεδεμένων οντοτήτων.

3. Δικαιώματα ιδιοκτησίας
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Acharnes-news.gr μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιτρέπεται να αντιγράψετε κάθε περιεχόμενο που είναι προϊόν του Acharnes-news.gr. Για το περιεχόμενο τρίτων, δεν έχουμε καμία ευθύνη καθώς το περιεχόμενο αυτό είναι προϊόν αντιγραφής και ανήκει στους δημιουργούς του.

Το Acharnes-news.gr είναι καθαρά ενημερωτικό portal και όχι δημοσιογραφικό. Σκοπός του είναι να μαζέψει σημαντικές ειδήσεις και να τις προβάλει όλες μαζί.

Αν με τον οποιονδήποτε τρόπο σας προσβάλει αυτή η αντιγραφή και το περιεχόμενο σας ανήκει, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε και θα είναι άμεση η κατάργηση του περιεχομένου που σας αφόρα.
Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να δείξουμε υλικό τρίτων ως προϊόν του Acharnes-news.gr, εξου και ο λόγος που αναφέρεται και η πηγή.

Σκοπός μας είναι τόσο η ανάδειξη της είδησης όσο και η προβολή της ιστοσελίδας από την οποία προήρθε.

Κάθε περιεχόμενο που αναφέρει πηγή είναι προϊόν τρίτων. Οι αρθρογράφοι του παρόντος ενημερωτικού ιστότοπου δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδήσεις, αλλά τις αναρτούν εδώ για ενημέρωση. Για όποιο τυχόν λάθος αναφέρεται εδώ, υπεύθυνος είναι ο αρχικός συντάκτης και όχι ο αρθρογράφος του Acharnes-news.gr. Για τυχόν παράπονα αναφέρεστε στην πηγή του άρθρου που καταγράφεται κάτω από την είδηση. Τυχόν εμπορικά σήματα τρίτων, τα σήματα υπηρεσιών, εικόνες και λογότυπα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα δεν αναφέρονται στο παρόν, διατηρούνται.

4. Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο
Όταν υποβάλλετε περιεχόμενο στο Acharnes-news.gr ταυτόχρονα δίνετε το δικαίωμα στο Acharnes-news.gr την αμετάκλητη, παγκόσμια, ελεύθερη άδεια να δημοσιεύσει, προβάλλει, τροποποιήσει, διανείμει το περιεχόμενό σας σε όλο τον κόσμο. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την απαιτούμενη εξουσία για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας στο Acharnes-news.gr.

5. Λύση της συμφωνίας
Οι όροι της παρούσας συμφωνίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν επ'  άπειρον μέχρι να τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος, χωρίς ειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Όροι που θα εξακολουθήσουν επ 'άπειρον πρέπει να επηρεάζονται από τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.

6. Αποποίηση εγγυήσεων
Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση του Acharnes-news.gr είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται "Ως έχουν" και "όπως διατίθενται". Το Acharnes-news.gr δεν δίνει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας Acharnes-news.gr, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, ή τα προϊόντα.Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν πρέπει να περιορίζονται σε αυτά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, και εγγυήσεις ότι η πρόσβαση ή η χρήση της υπηρεσίας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

7. Περιορισμός Ευθύνης
Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Acharnes-news.gr σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη ή παραδειγματική αποζημίωση. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν πρέπει να περιορίζεται σε αποζημίωση για απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, επιχειρηματική φήμη ή την καλή θέληση, απώλεια προγραμμάτων ή πληροφοριών ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, ή πληροφορία, ή οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή παύση των εν λόγω υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε πληροφορίες, ή τη διαγραφή ή την καταστροφή του οποιοδήποτε περιεχόμενου ή πληροφορίας, ή την αδυναμία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας. Οι παραπάνω περιορισμοί θα ισχύουν είτε το Acharnes-news.gr έχει ενημερωθεί είτε όχι, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε δικαστική δικαιοδοσία όπου ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες δεν επιτρέπεται, η ευθύνη του Acharnes-news.gr περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

8. Εξωτερικό Περιεχόμενο
Το Acharnes-news.gr μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε περιεχόμενο τρίτων, διαφημίσεις ή ιστοσελίδες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Acharnes-news.gr δεν είναι υπεύθυνο για, και δεν υιοθετεί, όποιες διαφημίσεις, προϊόντα ή πόρους που διατίθενται από αυτούς τους πόρους ή ιστοσελίδες.

9. Δικαιοδοσία
Έχετε ρητά κατανοήσει και συμφωνήσει να υποβάλετε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας, του κράτους, επαρχίας ή επικράτειας που καθορίζεται αποκλειστικά από το Acharnes-news.gr για την επίλυση των όποιων νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία ή που σχετίζονται με τη χρήση του Acharnes-news.gr. Αν το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία, κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας είναι άκυρη, τότε η διάταξη αυτή θα αφαιρεθεί από τους Όρους και οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν.

10. Συνολική Συμφωνία
Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι οι ανωτέρω όροι αποτελούν τη συνολική γενική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Acharnes-news.gr. Μπορεί να υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιείτε, συναλλάσεστε ή αποκτάτε πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες θυγατρικών ή περιεχόμενο τρίτων ή υλικό.

11. Αλλαγές στους Όρους
Το Acharnes-news.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς καμία προειδοποίηση. Αλλαγές στους Όρους τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που είναι αναρτημένες και η συνεχής χρήση του Acharnes-news.gr μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους θα σημαίνει τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από αυτούς.

12. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το Acharnes-news.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το Acharnes-news.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Επισκέπτες / χρήστες του Acharnes-news.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Acharnes-news.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το Acharnes-news.gr διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Το Acharnes-news.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.