Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2014 12:55

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»

Τη διαγραφή από τα μαύρα κατάστιχα του «Τειρεσία» μπορούν να επιτύχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ακόμα κι αν έχουν «σκάσει» επιταγές ή συναλλαγματικές τους. 


Είναι εφικτό να διαγραφεί κανείς από τα δυσμενή αρχεία, όπως γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», εφόσον καταρχήν έχει πληρώσει την επιταγή, ακόμα και εκ των υστέρων, αρκεί να καταθέσει αίτηση απευθείας στην Τειρεσίας ΑΕ συνοδευόμενη είτε από το σώμα της επιταγής και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού είτε από δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής. 

Περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής εξετάζονται κατά περίπτωση από την Τειρεσίας και γίνονται δεκτές μόνο εφόσον από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι έχουν εξοφληθεί. 

Επίσης η διαγραφή είναι δυνατή:
- αν η επιταγή σφραγίστηκε και αναγγέλθηκε από λάθος της τράπεζας παρότι υπήρχαν τα χρήματα στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό
- αν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως 
-αν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της. 
- αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρέωσης του εκδότη. 

Τα ίδια ισχύουν και για τις συναλλαγματικές.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ