Τα είδη της αλλεργικής ρινίτιδας στα παιδιά ορίζονται ανάλογα με τη πρoέλευση των αλλεργιογόνων και είναι :

  • Η εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα (hay fever) και η
  • Ολοετής ή ετήσια αλλεργική ρινίτιδα (perennial)
Κατηγορία Πνευμονολόγος